За Нас

ДЕЙНОСТ

Буленерджи Кооперейшън ООД е динамично развиваща се българска компания, основана през 2015 година, чиято дейност стартира с производството на гелове за горене за ХоРеКа сектора. В началото на 2020 година компанията включва в портфолиото си висококачествени дезинфекциращи продукти за ръце и повърхности, които се предлагат на пазара в два варианта: гел-дезинфектант за ръце и течен дезинфектант за ръце и повърхности предназначени за масова и професионална употреба и притежават разрешение от МЗ за пускане на пазара на биоциден продукт.

За производството на тези продукти компанията използва сертифицирани суровини и материали предоставени от наложили се на Европейския и Световен пазар лидери, като "Астра Биоплант“, „Булмаркет“ ДМ и „Булметал“.

Амбицията на Буленерджи Кооперейшън ООД е да продължи да се развива в няколко направления: Битова химия, Автокозметика, както и да разшири портфолиото си от специализирани продукти предназначени за ХоРеКа сектора.

Визия

В основата на нашата бизнес философия е последователната и целенасочена стратегия за дългосрочно развитие в четирите бизнес направления на компанията. Качествените продукти за масова и професионална употреба са наш приоритет. В голяма част от тях влагаме био суровини с което гарантираме, производството на продукти с грижа за здравето и природата и допринасяме за една по-чиста околна среда.

Мисия

Здравето и сигурността на нашите потребители е основна мисия за нас. Произвежданите от нас продукти са подложени на ежедневен и стриктен лабораторен контрол на всеки един етап от тяхното производство и отговярят на всички изисквания за здравословен и безопасен начин на живот.

Ценности

  • Поддържане на високи стандарти за качество
  • Произвеждане на продукти с грижа за здравето и природата
  • Грижа за клиентите

ПРОИЗВОДСТВО

Производствената база на Буленерджи Кооперейшън ООД се намира в гр. Гурково, а годишният й произвоствен капацитет достига до 13 000 000 литра готова продукция. Компанията разполага с най-модерното оборудване за пълнене, опаковане и етикетиране на своите продукти, което осигурява възможност за непрекъснато развиване, оптимизиране и подобряване на производвените процеси.

Благодарение на производствения си капацитет, както и на завършения и модерен производствен цикъл, Буленерджи Кооперейшън ООД разполага и с допълнителен ресурс да предлага на своите клиенти производство на продукти под своя марка. Нашата основна цел е да предлагаме продукти отговарящи на най-високите Европейски стандарти за качество, здраве и безопасност и удовлетворяващи във всеки един момент потребителското търсене и нуждите на нашите клиенти, следвайки актуалните пазарните тенденции.

Партньори